2017-03-18 Spelar Blå Bergens Borduner på “Världen låter” i Karlskoga.

Den 18 mars kommer jag att spela med Blå Bergens Borduner på “Världen låter” i Karlskoga. Vi kommer att spela med Karlskoga kammarstråkar. De låtar som Blå Bergens Borduner ska spela tillsammans med Karlskoga kammarståkar har Staffan Sjösvärd arrangerat. Det kommer att bli en spännande konsert.