Mitt musik-CV

Mitt musik – CV

 • Frilansade musiker. 1979 – och fortfarande
 • Studiecirkelledare inom ABF och SKS.
 Arbetat med att lära vuxna, barn och ungdomar spela fiol i grupp. Arbetet innebar självständig planering och genomförande av lektioner inom studieförbunden.
 • Musiklärare inom kommunal musikskola i Karlskoga och Örebro kommun.
 Arbetat med barn/ungdomar i grupp enskilt, lärt ut svensk folkmusik på fiol och svensk säckpipa. Planerat och genomfört lektioner.
 • Utbildningsledare inom Örebro län. Ansvarat för utbildning av spelledare och dansledare inom Örebro län. Arbetet innebar att lära länets spelmän att bli bättre på att spela till dans. Samarbetade med en danspedagog.
 • Folkmusikledare.
 Planerat och genomfört helgkurser 3-5 dagar för vuxna och barn/ungdomar.
 Arbetat med allt från att kläcka idén om kursen, ragga medarbetare, skicka inbjudan, planera och genomföra kurser.
 • Solist på Fiol, Hardingfela, Svensk säckpipa
 och Technopipe. Spelat på begravningar, bröllop och dop. Föreläser om den svenska säckpipan. Planerar och genomför olika program inför sittande publik. Spelar också till dans.

Längre turnéer

 1. Rikskonserter ” Folkmusik från Närke”
  Turné på skolor i Örebro län
 2. Länsmusiken ” Folkmusik i Närke”
  Turné på skolor i Örebro län
 3. Örebro kommuns Musiker projektanställd
  Olika musikprogram på barnstugorna inom Örebro kommun
 4. Länsmusiken
  ”Musik på Örebro läns sjukhem”
 5. Körspelningar
  Jag har spelat tillsamman med olika körer i kyrkor runt om i Sverige.
  Den största kören jag spelat tillsammans med var Magnus och Annika Spångbergs kör ”SMS-kören” vid framträdande inför fullsatt Conventum i Örebro.

Mitt CV fortsättning Musikgrupper

Musikgrupper som inte är aktiva idag

1. RIA RA 6-7 personer, musik grupp med inriktning på dagisbarn i större och mindre sammanhang.
2. Karlsson Kapell 4:a personer, musikgrupp med inriktning spel till dans, konserter, turnéer för äldre inom äldreboenden

Musikgrupper som är aktiva

3. Blå Bergens Borduner 4:a personer, musikgrupp med inriktning på spel till dans, konserter, workshop, kortare helgturnéer vid något tillfälle utlandsturné och skivinspelningar. Spelat in två CD-skivor 1:a 1991 och 2:a 2015.
4. Ulf o Pehr – Två Riksspelmän med inriktning på spel till dans, konserter, längre turnéer, etc.
5. Bergslag o Bondebygd – 10 st. Riksspelmän ifrån Örebro län. Gör konserter och dansspelningar.
6. “Dragplåstrera” Anders Norudde  & Ulf Karlsson – 2 st. Riksspelmän på den Svenska säckpipan. Spelar på div. konserter i kyrkor och sittande publik vid olika tillfällen samt spelar till dans.
7. Nerike Bagpipers – Anton och Ulf är två st. Riksspelmän som spelar på svensk säckpipa, hardingfela, fiol och tvärflöjt. Gör konserter och dansspelningar.
8. Fyra hattar efter Göte – Fyra spelmän som spelar folkmusik till dans ifrån gränstrakterna i västra Värmland.
9. PUH – Pehr, Helene och Ulf – Tre spelmän som spelar till dans gör konserter m.m. Musiken vi spelar kommer främst från Närke och Värmland.
10. Öst Värmländska spelmän – Per Saxholm, Lennart Gybrant, Anders Norudde och Ulf Karlsson – är fyra spelmän ifrån östra Värmland. Vi spelar låtar från östar delarna av Värmland bl.a. från Karlskoga Visnums-Kil, Filipstad, Gåsborn, Brattfors, Forshyttan etc. Vi gör konserter, dans-spelningar, kurser, workshop, hembyggdsgårdsträffar m.m.

11. Roslagens spelmanslag startade i april 2022 i Norrtälje

12. Häverödals spelmän

13. Emigantkapellet startade 7 mars 2024

Med de olika grupperna har jag med mina spelkompisar skapat oss jobb på danshus och olika offentliga inrättningar, genomfört kurser, utbildningar etc.

Som solist spelar jag på bröllop, begravningar, dop, olika danshus och tillställningar där folkmusiken kan förgylla stämningen som på konferenser, privata fester, vernissage, invigningar mm.