Övriga Erbjudanden

Övriga erbjudanden

 • Säckpipsföredrag:
  “Säckpipans väg till Sverige”, 45 -60 min.
  Föredrag med musikexempel.
 • Spel till dans:
  Spel till dans på Fiol, Svensk säckpipa och Hardingfela.
 • Konsert för barn förskola/lågstadiet:
  Spel på mina olika instrument, berättar och visar instrumenten, danslekar med barnen, leker gamla tiders lekar mm.
 • Musik som stämningsgivare:
  Förgyller fester, vernissage, invigningar och konferenser med mingelspel och uppträdanden.
 • Spelar till olika kör-arrangemang
 • Konsert på äldreboende                                                                                                       Spelar på mina instrument och berättar om instrumenten och de gamla låtar jag spelar.