Övriga Erbjudanden

  • Säckpipsföredrag:
    ”Säckpipans väg till Sverige”, 45 -60 min.
    Föredrag med musikexempel.
  • Spel till dans:
    Spel till dans på Fiol, Svensk säckpipa och Hardingfela.
  • Konsert för barn förskola/lågstadiet:
    Spel på mina olika instrument, berättar och visar instrumenten, danslekar med barnen, leker gamla tiders lekar mm.
  • Musik som stämningsgivare:
    Förgyller fester, vernissage, invigningar och konferenser med mingelspel och uppträdanden.
  • Spelar till olika kör-arrangemang
  • Konsert på äldreboende                                                                                                                                                   Spelar på mina instrument och berättar om instrumenten och de gamla låtar jag spelar.